Chi tiết về Tác giả

Anh, Tiền Tú Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

  • Vol. 47, 4B, 2018 - Bài viết
    MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NHẰM NÂNG CAO SỰ TỰ TIN CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG RÈN NGHỀ
    Tóm tắt  PDF