Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol. 48, 1A, 2019

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DẪN LIỆU VỀ LOÀI CÁ MÚ THAN CEPHALOPHOLIS BOENAK (BLOCH, 1790) (SERRANIDAE: PERCIFORMES) Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA

Hoàng Ngọc Thảo, Hà Như Quỳnh, Quách Thị Thảo, Nguyễn Thị Thảo

Tóm tắt


Lần đầu tiên ghi nhận loài Cephalopholis boenak ở vùng biển ven bờ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Loài cá mú than Cephalopholis boenak có các đặc điểm đặc trưng: Đường bên hoàn toàn, có 49-51 vảy đường bên; xương nắp mang chính có 3 gai dẹt khỏe, mép sau xương nắp mang trước có khía răng cưa; vây lưng liên tục, có 9 gai cứng, 16-17 tia vây (D IX, 16-17); vây hậu môn có 3 gai cứng, 8 tia vây (A III, 8); vây ngực và vây đuôi tròn. Bên thân có 8 vân ngang màu nâu, mép phần tia vây lưng, vây hậu môn, vây đuôi màu trắng. Trình tự đoạn gen rARN16S ti thể của mẫu nghiên cứu có độ tương đồng cao (99,60% đến 100%) so với trình tự đoạn gen tương ứng của loài Cephalopholis boenak trên Ngân hàng Gen

Toàn văn: PDF