Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol. 47, 4A, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BỘ TƯ LIỆU ẢNH GIẢI PHẪU BỒ CÂU NHÀ COLUMBA LIVIA DOMESTICA GMELIN, 1789 VÀ GÀ NHÀ GALLUS GALLUS DOMESTICUS (LINNAEUS, 1758)

Đinh Minh Quang, Lương Võ An Khang, Mai Vũ Diệu Anh

Tóm tắt


Bài báo này cung cấp bộ tư liệu ảnh giải phẫu của cá thể trống và mái của hai loài Bồ câu nhà Columba livia domestica và Gà nhà Gallus gallus domesticus. Bộ ảnh được vẽ bằng phần mềm Adobe Illustrator CS6 dựa trên 12 mẫu giải phẫu của hai loài này. Sau khi được gây mê bằng ether, mẫu vật được giải phẫu, chụp lại ảnh để vẽ, phối màu và chú thích bằng tiếng Việt và tiếng Anh, đây là điểm khác biệt của bộ ảnh này so với các ảnh trong các tài liệu trước đây. Bộ ảnh này là tư liệu trực quan phục vụ công tác giảng dạy cho học sinh và sinh viên

Toàn văn: PDF