Tạp chí Khoa học Trường Đại học Vinh, Vol. 47, 2B, 2018

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CẢM THỨC NHÂN LOẠI TRONG DU KÝ VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

Đinh Trí Dũng, Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Tóm tắt


Du ký đặc biệt nở rộ trong những năm gần đây như một thể loại văn học tiêu biểu. Cảm thức nhân loại, từ ảnh hưởng của xu thế hội nhập, trở thành điểm nhấn hấp dẫn và độc đáo trong những tác phẩm du ký. Trên cơ sở khảo sát các tác phẩm du ký Việt Nam đương đại (từ năm 2000 đến nay), bài báo bước đầu nhận diện thế giới nghệ thuật được tạo lập từ cảm thức nhân loại với các biểu hiện đặc thù như: khát vọng lên đường, nỗ lực hội nhập và chinh phục những thách thức văn hóa, ý thức “đi xa để trở về”. Tất cả hòa quyện và được thúc đẩy bởi sự pha trộn của phong cách ngôn ngữ tương ứng, kết cấu mở và nghệ thuật trần thuật tự nhiên đã làm cho du ký đương đại càng trở nên hấp dẫn với người đọc.  

Toàn văn: PDF