S. 4 (2016)

Mục lục

BÀI BÁO

Dân chủ và văn minh - Khát vọng xuyên suốt thế kỉ XX văn chương Việt Tóm tắt PDF
GS.TS. Phong Lê 3
Về vai trò lãnh đạo tiến trình hội nhập Đông Á những năm đầu thế kỉ XXI Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Hoàng Linh 8
Giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện chương trình tín dụng đối với học sinh sinh viên Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh, ThS. Tô Minh Chiến, ThS. Trang Vũ Phương 17
Đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở Tóm tắt PDF
ThS. Trần Ngọc Có 24
Quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn An Giang trong thời gian qua Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Hồ Thanh 29
Thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh Bắc Ninh - Một năm tăng tốc ngoạn mục Tóm tắt PDF
ThS. Khổng Văn Thắng 36
Chống chuyển giá tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam Tóm tắt PDF
TS. Vũ Văn Thực 44
Nghiên cứu chế biến Si-rô Khóm Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Chí Dũng, ThS. Trương Thị Tú Trân, Lê Thị Ánh Tuyết 51
Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ lên men chính và nhiệt độ bảo quản đến chất lượng sản phẩm rượu vang Thanh Long ruột đỏ (Hylocereus polyrhizus) Tóm tắt PDF
ThS. Nguyễn Chí Dũng, Võ Minh Dương, Nguyễn Hoài Mỹ 60
Ứng dụng công nghệ trộn xi măng dưới sâu và các phương pháp thí nghiệm xác định tính chất của nó trong điều kiện đất yếu khu vực duyên hải - Trà Vinh Tóm tắt PDF
TS. Nguyễn Thành Đạt, ThS. Nguyễn Văn Kiệp, KS. Huỳnh Nguyễn Ngọc Tiến 69
Quản lý dự án bằng phương pháp quản lý giá trị thu được EVM (earned value management) Tóm tắt PDF
ThS. Trương Công Bằng 84
Thông tin hoạt động Trường Tóm tắt PDF
trường Đại học Cửu Long 89


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423