Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 8 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bắc Ninh đẩy mạnh cải cách chỉ số PCI và Par index nhằm thu hút đầu tư của doanh nghiệp

ThS. Khổng Văn Thắng

Tóm tắt


Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khắc phục nhiều “điếm yếu" trong thu hút đầu tư, như: Hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ công chức, gây phiền hà và tốn kém cho nhà đầu tư… Cũng nhờ đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Bắc Ninh đã liên tục đứng trong top dẫn đầu cả nước. Mặt khác, kết quả trong thu hút đầu tư cũng đầy triển vọng. Chỉ trong năm 2016, số lượng nhà đầu tư vào Bắc Ninh đã tăng 0,8 lần so với cùng kì năm 2015. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh thu hút được gần 1.000 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký đạt hơn 15 tỷ USD, FDI đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh tập trung ở nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, điện tử. Bắc Ninh cũng là nơi tập trung của nhiều tập đoàn điện tử hàng đầu trên thế giới đến đầu tư, điển hình như: Samsung (Hàn Quốc); Nokia (Phần Lan); Canon (Nhật Bản)… Bài viết đề cập đến thực trạng cũng như giải pháp cải cách hành chính công tại Bắc Ninh để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tại đây phát triển.

Từ khoá: Bắc Ninh, cải cách, chỉ số PCI, chỉ số Par index.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423